Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 ค้นหาข้อมูลจาก google
หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  l  กระดานสนทนา  l  ติดต่อ  
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียนปี 2558
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลเกียวกับโรงเรียน
เมืองสมเด็จ
นาเชือกวิทยาคม
ขมิ้นพิทยาสรรพ์
ลำปาววิทยาคม
คลองขามวิทยาคาร
ดงมูลวิทยาคม
ทรายมูลพิทยาคม
เนินยางประชาสามัคคี
หนองห้างพิทยา
หนองชุมแสงวิทยาคม
จุมจังพลังราษฎร์
บัวขาว
 
--------- website รุุ่น 13 ---------
 
 
 
news

ปีการศึกษา 2558 ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนดงมูลวิทยาคม

 
 
 
เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบสืบเสาะโดยใช้โปรแกรมจีเอสพี เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (นายวัชรพล บรรดา) อ่านบทคัดย่อคลิ๊ก
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง คอมพิวเตอร์พื้นฐาน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (นายสิทธิชัย สุนทรพินิจ) อ่านบทคัดย่อคลิ๊ก
เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรรายวิชาคณิตศาสตร์ 5 รหัสวิชา ค23101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยใช้สื่อประสม (Multimedia) (นางสาวพนารัตน์ อัศพันธ์) อ่านบทคัดย่อคลิ๊ก

เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนาศักยภาพครูด้านการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้โรงเรียนดงมูลวิทยาคม  อำเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์ (สรรทัศน์  ประทุมชาติ) อ่านบทคัดย่อคลิ๊ก

 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนดงมูลวิทยาคม   
อำเภอหนองกุงศรี   จังหวัดกาฬสินธุ์ (สรรทัศน์  ประทุมชาติ) อ่านบทคัดย่อคลิ๊ก

 

อัตราเงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0422.3/ ว 21 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 Download click

 
 
 
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2558
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
 
 

 
พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 11 มีนาคม 2559
กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558 ณ.ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนดงมูลวิทยาคม
งานวันครู 16 มกราคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

่1.ครู บุคคลากรร่วมกับนักเรียน

2.เฉพาะครูและบุคลากร

โครงการค่ายเติมแสงแห่งความหวังเพิ่มพลังด้วยปัญญา ชมรมประสานงานนักศึกษาเพื่อน้องผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม 23-30 ธ.ค. 2558

 

พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558ณ หอประชุม ที่ว่าการ อำเภอหนองกุงศร
พิธีถวายราชสดุดี วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย 25 พฤศจิกายน ของทุกๆปี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาหมากฮอต ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ

การแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2558 รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "ไดโนเสาร์เกมส์" ระหว่างวันที่ 20-30 ต.ค.2558 ณ.สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

บรรยากาศงานแสดงมุทิตาจิต คุณครูสุริยัน บุตรสมบัติ เกษียณอายุราชการและแสดงความยินดีที่คุณครูไพฑูรย์ โพนสิงห์ ย้ายไปปฏิบัตรหน้าที่ ณ สถานศึกษาแห่งใหม
ผอ.สรรทัศน์ ประทุมชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน ดึงงบประมาณสร้างสนามวอลเลย์บอลชายหาด แบบมาตรฐานของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและ การกีฬาแห่งประเทศไทย
กิจกรรมวันวิทยาศาตร์ จัดเมื่อ 18 สิงหาคม 2558
พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558
การแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2558
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2558

บรรยากาศการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ เป็นครูชำนาญการพิเศษ ของคณะครู จำนวน 10 ท่าน

กิจกรรมสวนสนามของกองลูกเสือโรงเรียนดงมูลวิทยาคมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.2558 ผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กับ นายสัตยา ภูสีน้อย(ศิษย์เก่าโรงเรียนดงมูลวิทยาคม) นักกีฬาฟอร์บอลทีมชาติไทยชุดเหรียญเงินการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 28 ที่สิงคโปร์

 

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2558
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 11 มิถุนายน 2558
การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ โรงเรียนดงมูลวิทยาคม 5 มิถุนายน 2558

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2557 ณ.ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนดงมูลวิทยาคม วันที่ 19-20 ก.พ.2558

รูปเดินทางไกล คลิ๊ก

รูปพิธีเปิดประชุมกองและเข้าฐานบุกเบิกผจญภัย คลิ๊ก

รูปกิจกรรมรอบกองไฟและปิดประชุมกอง คลิ๊ก

 

เหรียญรางวัลระดับประเทศ ผอ.สรรทัศน์ ประทุมชาติ แสดงความยินดีและรับมอบ ถ้วยรางวัลจากการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ "เมืองกาญจน์เกมส์ 2014" ณ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วอลเลย์บอลชายหาด 18 ปีชาย

ชมภาพการแข่งขันและมอบรางวัล คลิ๊ก

พิธีถวายราชสดุดี วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย 25 พฤศจิกายน ของทุกๆปี

ผอ.สรรทัศน์ ประทุมชาติ แสดงความยินดีและรับมอบ 2 ถ้วยรางวัลจากการแข่ง กีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเตรียมแข่งขันระดับประเทศต่อไป

1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วอลเลย์บอลชายหาด 18 ปีชาย

2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ตะกร้อ 18 ปีหญิง

ชมภาพการแข่งขันและมอบรางวัล คลิ๊ก

กิจกรรมวันวิทยาศาตร์ จัดเมื่อ 18 สิงหาคม 2557
พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557

การแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2557

ชมภาพพิธีเปิดการแข่งขัน คลิ๊กที่นี่

ชมภาพบรรยากาศ การแข่งขันและมอบรางวัล คลิ๊กที่นี่

 

รางวัลผู้บริหารดีเด่น ผอ.สรรทัศน์ ประทุมชาติ ขึ้นรับโล่รางวัลผู้บริหารดีเด่น ในการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรม สตาร์ จ.ระยอง

 

กิจกรรมสวนสนามของกองลูกเสือโรงเรียนดงมูลวิทยาคม

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2557

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 12 มิถุนายน 2557
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2556 ณ.ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนดงมูลวิทยาคม วันที่ 27-28 ก.พ.2557
ภาพบรรยากาศการต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบที่ 3 วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2557
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในงานวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2556
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2556
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และเตรียม แข่งขันระดับประเทศ ต่อไป

รองชนะเลิศอันดับ 1 วอลเลย์บอลชายหาดหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

รองชนะเลิศอันดับ 1 กระโดดไกลชายรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

รองชนะเลิศอันดับ 2 กระโดดไกลชายรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

ชมภาพการแข่งขันที่ชัยภูมิ 21-30 ต.ค.2556 คลิ๊กที่นี่

โครงการค่ายการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 กันยายน 2556

กิจกรรมสวนสนามของกองลูกเสือโรงเรียนดงมูลวิทยาคม

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

 

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2556
ชมภาพกิจกรรมย้อนหลังทั้งหมดคลิกที่นี่

 

 

 

สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ที่ทำการปกครองจังหวัด
สำนักงานพัฒนาชุมชน
สำนักงานที่ดิน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
สำนักงานท้องถิ่น
สนง.กกต.จังหวัดกาฬสินธุ์
สกสค.กาฬสินธุ์
ตำรวจภูธรกาฬสินธุ์
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
สวท.กาฬสินธุ์
หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์
แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
MT.Cable TV.
Kalasinnews.com
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
ม.ราชมงคลอิสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
ม.ราชภัฎกาฬสินธุ์
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
โปงลางกาฬสินธุ์
เขื่อนลำปาว
เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานสาธารณะสุขกาฬสินธุ์
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
****งานวัดผล 2/2558 ****
File ม3/2
File ม3/3
File ม4/1
File ม4/2
File ม4/3
File ม5/1
File ม5/2
File ม6/1
File ม6/2
 
  © 2009 www.dongmoon.ac.th - All Rights Reserved.
โรงเรียนดงมูลวิทยาคม
ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220
โทร+แฟ็กซ์ 043019893
e-mail: dongmoon2009@hotmail.com